Mål 14: Hav och marina resurser - Hjo kommun

6175

Mål 14: Hav och marina resurser - Hjo kommun

Att lösa Mål 14 i Agenda 2030 Naturskyddsföreningens positionspapper. I september 2015 antog världens ledare ”Agenda 2030 för en hållbar ut - veckling” och dess 17 globala mål, som för första gången knyter samman ambitionerna om en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar ut - Jobba strategiskt med FN’s globala mål i din verksamhet. Tillsammans med Läkarmissionen har vi på Motivation.se tagit fram en film som visar hur tre företag Genom globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Av de 17 mål som FN tagit fram har vi på Borås Elhandel valt att belysa fyra st mål lite extra då de går i linje med vad vi arbetar med. De fyra globala mål vi valt är: Tillgång till hållbar, De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.

Globala malen 14

  1. Boka besiktning carspect
  2. Faktura zalando
  3. Modell ansökan barn
  4. Transport bus for sale
  5. Mnd sjukdom

Ämnen - De globala målen – 17 stycken med 169 delmål - antogs 2015 av världens stats- och regeringschefer vid FN’s toppmöte i New York. Syftet är att fram till 2030 ta oss till en fredligare och mer hållbar värld. Läs om Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald här. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på denna planet. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Mål 14: Hav och marina resurser - Globala målen

Syftet med dessa 17 mål  Klimathotet och följderna av den globala uppvärmningen märks av allt mer i världen. I haven finns marint skräp och mikroplast, havsdöden  Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Exempel på investeringar i fonden som påverkar mål 14. Sedan en tid arbetar vi aktivt med FN:s globala mål, såväl i den egna verksamheten som med våra Axxa-företag.

Pratbart #14 - Globala målen: Mission possible Motivation.se

Haven absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut. Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora Den globala skolan och de globala målen. Den globala skolan arbetar både med och mot målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshoppar vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument. Se hela listan på fn.se Unescos globala mål. År 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för hållbar utveckling: Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål och är ett verktyg för världens alla länder fram till 2030.

Globala malen 14

Totalt 193 länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld. Globala målen - för barn: Mål 14: Hav och marina resurser : Vad innebär de 17 globala målen?
Aktie minesto

Globala malen 14

ikon.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet Globala mål i sikte : Mål 14: Hav och marina resurser : Det mesta av jorden består av vatten och att haven mår bra är avgörande för hela planeten.
Shakespeare stormen citat

Globala malen 14 vattmyra forskola
vab regler 12 år
objawy klimakterium test
systemisk lupus erythematosus
skanna faktura nordea

Globala målen, mål 14 - Marinmuseum - Cision News

Det globala målet nr 14 är uppdelat i en rad delmål, med lite olika tidsperspektiv. En hel del av målen ska vara uppfyllda redan 2020. - Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.


Normalt blodtryck kvinna 55 år
bensinpris orebro

Globala målen - Norrkoping

Globala målen i Norrköpings kommun Norge och Finland har lämnat sina första rapporter om hur arbetet går med att genomföra FN:s nya utvecklingsmål för en bättre värld.Sverige avvaktar Den globala skolan arbetar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Vi ger också stöd till kommuner och beslutsfattare. Det kostar inget att använda oss - vi är en del av Universitets- och högskolerådet (UHR).