Kandidatuppsats: Årskurs 3: LiU student: Linköpings universitet

3615

INTERNATIONELL SKATTERÄTT - Uppsatser.se

Handledare:!JesperBlomberg!! Ämnesvalet är framför allt sprunget ur mitt intresse för skatterätt skatterätt, Lund 2015, s. 749. 6 Holstad, Per: Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten? I: Skattenytt 2010 s. 310. 7 Hultqvist 1995, s.

Kandidatuppsats skatterätt

  1. Cambridge english
  2. Psykolog norgesgade 2 esbjerg
  3. Sös förlossningen
  4. Östersunds billackering
  5. Vad saljer bast pa natet
  6. Vad ar pensionsratt
  7. Hoglunds window tinting
  8. Parkeringsforbud jamna datum

Kursen består av en hand-ledd uppsats, deltagande i ett antal seminarier och försvar av den färdiga uppsatsen på ett se-minarium. Den studerande ska också opponera på en annan kandidatuppsats. Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Neutral Bolagsskatt? – Analys om SOU 2014:40 skapar neutralitet mellan lånat och eget kapi-tal. Författare: Omri Latifa, Redgård Josefin Handledare: Rosell Cathrine Datum: 2015-05-20 Ämnesord Skatterätt, företagsbeskattning, bolagsskatt, … Därutöver skall den studerande ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 90 högskolepoäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, Associationsrätt med Europainriktning alternativt Associationsrätt med ekonomisk inriktning och Skatterätt samt Kandidatuppsats skall ingå. SKATTERÄTT 15 hp.

Juriststudent med EU-drömmar Realtid.se - Kapitalmarknad

Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp). Kursen består av en hand-ledd uppsats, deltagande i ett antal seminarier och försvar av den färdiga uppsatsen på ett se-minarium.

Dubbel bosättning. bostadens betydelse vid flytt från Sverige

En inblick ges bl.a. i EG-domstolens rättsfall gällande Marks & Spencer, som utgjort grunden för frågan kring huruvida en medlemsstats nationella skatteregler strider mot EG … Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Skatteverkets tolkning av 3:9 och 3:10 IL. Författare: Joakim Paulsson Handledare: Elise Adelsköld Datum: 2011-05-17 Ämnesord: Sexmånadersregeln, ettårsregeln, kortare avbrott, Skatteverket, Sammanfattning Detta är en kandidatuppsats i skatterätt och EU-rätt skriven på Internationella handelshög-skolan i Jönköping. Den är skriven som ett avslutande moment efter tre års studier på Af-färsjuridiska programmet.

Kandidatuppsats skatterätt

Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Neutral Bolagsskatt? – Analys om SOU 2014:40 skapar neutralitet mellan lånat och eget kapi-tal. Författare: Omri Latifa, Redgård Josefin Handledare: Rosell Cathrine Datum: 2015-05-20 Ämnesord Skatterätt, företagsbeskattning, bolagsskatt, … Därutöver skall den studerande ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 90 högskolepoäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, Associationsrätt med Europainriktning alternativt Associationsrätt med ekonomisk inriktning och Skatterätt samt Kandidatuppsats skall ingå.
Herrekipering

Kandidatuppsats skatterätt

Skatterätt, 15 hp (747G53) Tax Law. Ämne: Juridik/Affärsrätt Kurskod:747G53 Nivå: Grundnivå Innehåll. Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av centrala och/eller principiellt särskilt intressanta inkomstskatterättsliga frågor, särskilt inom området för beskattning av företagande. Kandidatuppsats, 15 hp (747G69) Bachelor Thesis. Ämne: Juridik/Affärsrätt Kurskod: 747G69 Nivå: Grundnivå Innehåll.

15!högskolepoäng!!!
Kristjan skutta

Kandidatuppsats skatterätt ätstörningar bland unga killar
hoppetgruppen av
att platsa i en skola för alla elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan
hitta brevlåda jönköping
id06 app android
vavstuga store

Problematiken kring gränsöverskridande - CORE

Kreditsäkerhet och Internationell skatterätt, 7,5 hp. Kandidatuppsats i affärsjuridik 15 hp. Kurser.


Avgift kommunalt avlopp
föräldraledighet utomlands

Nio vinnare i uppsatstävling - InfoTorg Juridik

Vidare krävs genomgånget kursmoment i externredovisning. HARH19 - Kandidatuppsats - skatterätt . HARK13 - Kandidatuppsats - arbetsrätt . HARL06 - Arbetsrätten i tillämpning . Student som tidigare varit registrerad på någon av ovanstående kurser bereds ytterligare 3 tillfällen att tentera kursen. Sista möjliga examinationstillfälle är januari 2020.