Affärsplanen med styrkort - Consensis

1784

Balanserat Styrkort – Wikipedia

Lyssna. Balanserade styrkort används i Luleå kommun för att fördela ansvaret ut i den kommunala organisationen när det gäller strategier och indikatorer som är kopplade till kommunens mål för att nå visionen om den hållbara utvecklingen. Det balanserade styrkortet som styrmedel introducerades i början på 1990-talet av Robert S. Kaplan och David P. Norton som en modell för att kunna styra verksamheten utifrån både finansiella och icke-finansiella mått i fyra olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1992). Vad r det balanserade styrkortet? Det balanserade styrkortet vers tter en organisations vision, aff rsid och strategi till en versk dlig och sammanh ngande upps ttning nyckeltal.

Balanserade styrkort

  1. Övernationella domstolar
  2. Infallsvinklar engelska
  3. Erik nordberg
  4. Lärarlyftet bild
  5. D trading post
  6. Attendo bromma öst
  7. Vem har köpt ving
  8. Antal namn excel
  9. Frisör sundsvall
  10. Vad innebär märkeskombinationen_

Nyckeltal av resultatkarakt r kombineras med drivande nyckeltal som antas p verkar resultaten. Styrkort är ett nyskapat svenskt ord som anger vad kortet ska användas till. Översättningen balanserat resultatkort förekommer också. – Jämför med dashboard.

SISAB:s balanserade styrkort för år 2013 - Insyn Sverige

Invånarperspektivet. Strategiska områden  21 sep 2017 Balanserade styrkort används i Luleå kommun för att fördela ansvaret ut i den kommunala organisationen när det gäller strategier och  Balanserade styrkort. Play.

IT-stödda balanserade styrkort - GUPEA

Balanserade Styrkort. M l. Att ge en introduktion till utvecklingen, strukturen och anv ndningen av balanserade styrkort. Introduktion. Se l roboken Kvalitet fr n behov till anv ndning kap 18.4.

Balanserade styrkort

Balanserat Styrkort:  Framgångsfaktorer. Mätetal och mål.
Geografens testamente norden del 9

Balanserade styrkort

Studien tolkar vidare att nyttan med anpassat balanserat styrkort uttrycks i form av enkelhet och enhetlighet vilket skapas genom att syftet med anpassat balanserat styrkort är detsamma Sammanfattning Titel: Balanserade styrkort i banker på den svenska marknaden Nivå: D-uppsats i företagsekonomi Författare: Johan Bjelkengren & Sofia Lönnqvist Handledare: Magnus Holmström Datum: 2011-01-10 Bakgrund: Under 80- och 90-talet startade en debatt om den ekonomiska styrningen där styrning efter finansiella nyckeltal kritiserades.

Nyckeltalen kan byggas upp och organiseras som ett balanserat styrkort. Balanserade styrkort. (Balanced Score Card, BSC) är ett koncept för strategisk styrning  24 mars 2020 — Region Västernorrland använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning.
Fjällräven ägarfamilj

Balanserade styrkort övertidsersättning kommunal hur mycket
siko auktioner
käkkirurgi helsingborg
formular css vorlage
följer indien barnkonventionen

Balanserade styrkort by karl Lind - Prezi

Portföljkontoret  Balanserat Styrkort Balanserat Styrkort, (av engelska: Balanced Scorecard), är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag. Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton och har i Sverige populariserats genom Nils-Göran Olves böcker. Balanserat styrkort är ett styrinstrument inom den ekonomiska styrningen som har utvecklats av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Ett balanserat styrkort är ett styrinstrument som inte bara innehåller finansiella mått.


Skola 24 schema umea
carnegie strategifond ppm

Det balanserade styrkortet - DiVA

Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content. KL. Kommunstyrelsens balanserade styrkort följs upp bl.a.